Chandi Prasad Sharma Paudel
President
Phone NumberFacebookEmail
Sita Devi Sapkota Kandel
Vice-President
PhoneFacebookEmail
Gyanendra Raj Panta
Secretary
PhoneFacebookEmail
Subash Acharya
Co-Secretary
PhoneFacebookEmail
Mohan Prasad Upadhyaya
Treasurer
PhoneFacebookEmail
Krishna Prasad Rijal
Member
PhoneFacebookEmail
Motiram Gautam
Member
PhoneFacebookEmail
Putali Thapa
Member
PhoneFacebookEmail
Gopal Kumar Sharma
Member
PhoneFacebookEmail
Chudamani Kandel
Member
PhoneFacebookEmail
Ram Bahadur Khatri
Member
PhoneFacebookEmail
Bholanath Acharya
Member
PhoneFacebookEmail
Anita Sapkota
Member
PhoneFacebookEmail
Indira Pandey Panta
Member
Srijana Adhikari Paudel
Member

ADVISOR COMMITTE

Hom Bahadur Hamal
Advisor
PhoneFacebookEmail
Badri Prasad Sharma Paudel
Advisor
PhoneFacebookEmail
Bed Prasad Sharma Paudel
Advisor
PhoneFacebookEmail
Bimala Gurung
Advisor
PhoneFacebookEmail
Bhumishowr Sharma Gautam
Advisor
PhoneFacebookEmail
Nirman Kumar Shrestha
Advisor
PhoneFacebookEmail
Sita Sharma
Advisor
PhoneFacebookEmail
Krishna Shankar Shrestha
Advisor
PhoneFacebookEmail
Raghupati Sharma
Advisor
PhoneFacebookEmail
Devendra Paudel
Advisor
PhoneFacebookEmail
Rajendra Dhungana
Advisor
PhoneFacebookEmail

ACCOUNTING COMMITTE

Padam Pani Sharma
Connector
Sita Devi Sapkota Kandel
Member
Keshav Prasad Ojha
Member
Menu