Chandi Prasad Sharma Paudel
President
Phone NumberFacebookEmail
Gandaki Thapa Adhikari
Vice-President
PhoneFacebookEmail
Jayaram Bhari
Secretary
PhoneFacebookEmail
Subash Acharya
Co-Secretary
PhoneFacebookEmail
Sita Devi Sapkota Kandel
Treasurer
PhoneFacebookEmail
Meshlal Sharma
Member
PhoneFacebookEmail
Harka Bahadur Pandey
Member
PhoneFacebookEmail
Krishna Prasad Rijal
Member
PhoneFacebookEmail
Motiram Gautam
Member
PhoneFacebookEmail
Putali Thapa
Member
PhoneFacebookEmail
Dipa Gautam Paudel
Member
PhoneFacebookEmail
Bishnu Raj Panta
Member
PhoneFacebookEmail
Bhima Shrees
Member
PhoneFacebookEmail

ADVISOR COMMITTE

Hom Bahadur Hamal
Advisor
PhoneFacebookEmail
Badri Prasad Sharma Paudel
Advisor
PhoneFacebookEmail
Bed Prasad Sharma Paudel
Advisor
PhoneFacebookEmail
Bimala Gurung
Advisor
PhoneFacebookEmail
Bhumishowr Sharma Gautam
Advisor
PhoneFacebookEmail
Nirman Kumar Shrestha
Advisor
PhoneFacebookEmail
Sita Sharma
Advisor
PhoneFacebookEmail
Krishna Shankar Shrestha
Advisor
PhoneFacebookEmail
Raghupati Sharma
Advisor
PhoneFacebookEmail
Devendra Paudel
Advisor
PhoneFacebookEmail
Rajendra Dhungana
Advisor
PhoneFacebookEmail

ACCOUNTING COMMITTE

Padam Pani Sharma
Connector
Guma Devi Chapagain
Member
Hari Prasad Paudyal
Member
Menu